the Hope of Survivors the Hope of Survivors

CARE ESTE SCOPUL ASOCIAŢIEI The Hope of Survivors?

Steve & Samantha Nelson teachingScopul acesteia este de a sesiza, a încuraja şi a oferi susţinere prin intermediul seminariilor şi resurselor pentru victimile abuzului şi comportamentului sexual pastoral nepotrivit; de asemenea să ofere materiale informaţionale şi educaţionale şi seminarii pastorilor şi bisericilor din întreaga lume.

Organizaţia urmăreşte:

  1. Să educe victimele, pastorii, biserica şi publicul larg în ceea ce priveşte abuzul şi comportamentul sexual nepotrivit al pastorilor prin mijloacele media naţionale (televiziune, radio etc.), prin tipar, apariţii publice şi un website actualizat în permanenţă şi interactiv.

  2. Să reclădească în victime şi familiile lor credinţa în Dumnezeul Creator şi încrederea în ceilalţi oameni atât prin seminarii şi exerciţii spirituale cât şi prin corespondenţă personală.

  3. Să aducă vindecare în bisericile afectate de acest fenomen; să-i înveţe pe membrii acestora metode de prevenire precum şi de recuperare în urma efectelor pe termen lung ale abuzului.

  4. Să ofere pregătire pastorală şi seminarii educative pentru liderii bisericilor ce aparţin tuturor denominaţiunilor; să lucreze cu conducătorii care au abuzat de încrederea sacră acordată, să-i încurajeze să caute împăcarea cu victimele lor şi să primească consiliere.

CÂND ŞI CUM A LUAT FIINŢĂ ACEASTĂ ORGANIZAŢIE?
În Decembrie 2002, Steve şi Samantha au simţit chemarea şi călăuzirea Duhului Sfânt pentru a oferi informaţii care să-i ajute pe cei aflaţi într-o relaţie abuzivă/exploatativă cu pastorul lor. În scopul acesta au început să publice propria lor experienţă şi în aprilie 2003 a fost creat website-ul The Hope of Survivors. Acest serviciu a devenit organizaţia nonprofit 501(c)(3) în mai 2004. În plus faţă de oferta de informaţii şi resurse, website-ul încurajează indivizii să ia legătura direct cu organizaţia, să-şi împărtăşească experienţa şi să ceară ajutor, susţinere sau să facă sesizări. Materiale educaţionale au fost concepute şi distribuite în toată lumea, organizatorii susţinând conferinţe în câteva ţări atât în beneficiul victimelor cât şi al agresorilor.

CINE SUNT FONDATORII? COLABOREAZĂ BISERICA CU ACEASTĂ ORGANIZAŢIE?
The Hope of Survivors a fost fondat de Steve şi Samantha Nelson care au experimentat personal devastările abuzului sexual pastoral şi, mai târziu, incredibila putere de vindecate a lui Dumnezeu.

Steve este pastor şi lucrează ca Preşedinte al Serviciului The Hope of Survivors. El este consilier Biblic autorizat (Board Certified Biblical Conselor—BCBC) prin International Board of Christian Counselors şi membru al American Association of Christian Counselors (AACC). Steve este de asemenea vorbitor internaţional pe tema abuzului sexual pastoral şi membru al Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP).

Samantha lucrează ca vicepreşedinde şi CEO al The Hope of Survivors şi este vorbitor internaţional pe această temă. Ea a fost directorul activităţilor de slujire personală şi servicii comunitare, are autorizaţie din partea Diviziunii Nord Americane ca specialist în studiul de caz, a primit în 2004 Woman of Distinction Award din partea Conferinţei California de Nord a Adventiştilor de Ziua a Şaptea şi este membră a American Association of Christian Conselors (AACC). Deţine autorizaţia de consilier Biblic (BCBC) prin International Board of Christian Counselors, a obţinut o diplomă în Consiliere Biblică, şi este Certified Belief Therapist (CBT) prin intermediul Institutului Therapon şi a scris o carte pentru ajutorarea victimelor abuzului, precum şi un manual de exerciţii pentru grupurile suport. Samantha este de asemenea membră a Adventist Association of Family Life Professionals (AAFLP).

Comitetul de conducere este format din lideri ai bisericii, pastori, consilieri licenţiaţi, doctori şi alţi profesionişti.

Samantha & Steve NelsonAceastă organizaţie nu este deţinută, operată sau subvenţionată de nici o biserică sau denominaţiune. Este o organizaţie independentă ce alege să coopereze cu toate denominaţiunile, şi se doreşte a fi un departament laic de slujire al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, nu numai pentru membrii acesteia ci pentru întreaga comunitate creştină.

DE CE ESTE NECESARĂ O ASTFEL DE ORGANIZAŢIE?
The Hope of Survivors este necesară datorită numărului mare de victime ale abuzului sexual pastoral şi a numărului redus de resurse disponibile care să le vină în ajutor. De obicei nu există resurse pentru victimă nici în cadrul bisericii locale şi nici la nivel organizaţional. Puţini membrii la nivel local deţin o înţelegere clară a acestei forme de exploatare. Acest serviciu există pentru a oferi educaţie şi susţinere atât victimelor cât şi bisericii şi liderilor acesteia.

DORIŢI SĂ FIŢI DE AJUTOR?
Donaţiile dumneavoastră vor ajuta această lucrare să se extindă, ducând adevărul la cei la care nu se poate ajunge pe nici o altă cale. De asemenea ele pot sponsoriza una din multele noastre conferinţe pentru victime, pastori sau biserici. Donaţiile reprezintă principala sursă de fonduri ce fac posibilă menţinerea acestei lucrări de slujire. Din moment ce The Hope of Survivors nu primeşte subvenţii din partea nici unei denominaţiuni, darurile dumneavoastră sunt de o importanţă vitală.

Această formă de abuz a dus la ruină un număr foarte mare de femei. Acestea şi-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Unele şi-au pierdut familia şi prietenii. Cele mai multe dintre ele nu mai vin la biserică. Multe nici măcar nu se mai roagă. Pierderile sunt devastante. Le abandonăm? Nu! Le ajutăm.

The Hope of Survivors doreşte:
Sa ajungă la cei RĂNIŢI...
Sa-i cheme pe cei CREDINCIOŞI...
Să construiască un pod peste PRĂPASTIA dintre cele două categorii...

      
        Clarificări Copyright © 2010-2018. Toate drepturile rezervate.