the Hope of Survivors the Hope of Survivors

Violenţa domestică/Violenţa împotriva femeilor

Ce reprezintă violenţa domestică respectiv violenţa împotriva femeilor? Uniunea Europeană defineşte violenţa împotriva femeilor ca ”orice act de violenţă sau hărţuire din care rezultă, sau este probabil să rezulte, vătămare sexuală, fizică sau psihologică ori suferinţă femeilor, inclusiv ameninţări cu acestea, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, atât în public cât şi în viaţa privată”.1

Statistici  - Conform Consiliului Europei, una din patru femei europene experimentează violenţă domestică la un anumit moment în viaţa ei, şi între 6 şi 10% dintre femei sunt victime ale violenţei domestice într-un an dat.2 În anul 2009 în România, numărul victimelor violenţei domestice era de 12.161 de persoane.3

Violenţa în familie cunoscută şi sub numele de violenţă domestică, abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal sau violenţă intimă, poate fi definită pe larg ca fiind un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o relaţie intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau convieţuirea.
Violenţa domestică are mai multe forme precum agresiunea fizică (efectivă sau sub formă de ameninţare), abuzurile sexuale, abuzurile emoţionale, controlul excesiv, dominarea, intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijenţa) şi privarea economică.
Conştientizarea, percepţia, definirea şi documentarea violenţei domestice diferă substanţial, în funcţie de ţară şi epocă.

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
2 Consiliul Europei (2002). Recomandarea Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la protecţia femeilor împotriva violenţei.  Adoptat la 30 aprilie 2002;  on 30 April 2002. (Strasbourg, Consiliul Europei).
3 http://ro.wikipedia.org/wiki/Violenţă_în_familie

      
        Clarificări Copyright © 2010-2018. Toate drepturile rezervate.