the Hope of Survivors the Hope of Survivors

Abuz Sexual de Clerici—Introducere

WomanProbabil că citeşti această broşură pentru că cineva s-a gândit să ţi-o ofere. Un prieten sau coleg a considerat că îţi va fi de folos. Dincolo de calea prin care a ajuns la tine, o citire atentă a informaţiilor conţinute pe aceste pagini te va putea ajuta să înţelegi şi să accepţi cât de grav şi de complex este abuzul sexual venit din partea unui pastor. Poate te întrebi de ce am ales să numim acesta abuz. La urma urmei, nu este vorba aici de femei adulte sau adolescente care au capacitatea de a alege între bine şi rău? Răspunsul cel mai scurt este da, şi nu. Da, bazat pe diferitele circumstanţe care ne formează viaţa şi anii de care avem nevoie pentru a creşte de la stadiul de copil la cel de adult şi care ne oferă o mai mare capacitate de a face alegeri bune; şi în acelaşi timp nu, pentru că de multe ori este trecută cu vederea abilitatea cuiva, adult sau adolescent, de a respinge avansurile sexuale nepotrivite din partea cuiva care ocupă o poziţie de autoritate şi mai ales când acest dezechilibru de putere vine din partea cuiva care deţine o autoritate spirituală.

Biserica este văzută aproape de toată lumea ca fiind un loc ce oferă siguranţă. Acolo găsim mângâiere, vindecare şi curaj de a înfrunta încercările dificile de care ne lovim fiecare dintre noi. Este un colţ de rai unde Dumnezeu a chemat anumiţi oameni să ne conducă la o adevărată înţelegere a Cuvântului Său şi a planului pe care-L are cu vieţile noastre. Persoana care are cea mai mare autoritate spirituală, şi de obicei primeşte şi încrederea noastră deplină, este pastorul. Dacă această încredere sacră este trădată în vreo ocazie prin intermediul unui comportament sexual nepotrivit, poate distruge relaţia unei persoane cu Dumnezeu. Odată cu acest abuz vine respingerea şi dispreţul faţă de biserică şi în acest fel lucrarea de slujire a celor care cu credincioşie Îi sunt supuşi Domnului Hristos este periclitată.

Dar este drept să numim această formă de comportament abuz? Dicţionarul defineşte abuzul în termeni cum ar fi: violare, maltratare, sau înşelare. Cel mai relevant termen folosit în legătură cu abuzul sexual pastoral este: „a pângări prin relaţie sexuală inadecvată”. (Vezi Dicţionarul American al limbii Engleze, Noah Webster, 1828.) Aici este vorba de o imensă diferenţă de putere, autoritate, cunoştinţă, experienţă şi responsabilitate între pastor şi membrul de rând. Datorită acestor diferenţe, nu putem vorbi niciodată de egalitate sau consimţământ mutual. În aceste circumstanţe, orice relaţie care duce la contact sexual poate fi considerată abuz.

ESTE ACEASTA CU ADEVĂRAT O PROBLEMĂ?
Cercetările de actualitate şi numeroasele studii scot în evidenţă faptul că incidenţa abuzului sexual venit din partea clericilor a atins proporţii alarmante. Zeci de mii de victime ale acestui gen de abuz au ieşit la suprafaţă doar în Statele Unite. Evident că aceasta este o problemă care merită urgenta noastră atenţie şi conştientizare pentru a opri potenţialul ei val distructiv.

      
        Clarificări Copyright © 2010-2018. Toate drepturile rezervate.